28 wrzesień

Praca dla fizjoterapeuty na Lazurowym Wybrzeżu – praca marzeń we Francji

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa, wzrastająca liczba placówek medycznych oraz niewystarczające zasoby kadrowe spowodowały, że Francja potrzebuje polskich specjalistów. W kraju nad Sekwaną brakuje między innymi fizjoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek. Jednym z regionów, który zmaga się również z niedoborem personelu medycznego, jest Lazurowe Wybrzeże. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, by zdobyć zatrudnienie w Nicei, Cannes, Saint-Tropez lub innym słonecznym mieście położonym u stóp wybrzeża Morza Śródziemnego we francuskiej Prowansji! Zapraszamy do lektury!

Czym dokładnie zajmuje się fizjoterapeuta i co należy do jego obowiązków?

Należąca do nauk medycznych fizjoterapia jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Osoba, której marzeniem jest praca jako fizjoterapeuta we Francji, musi mieć przede wszystkim odpowiednie wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem oraz znać język francuski w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację. W tym zawodzie trzeba umieć połączyć zdobywaną przez lata wiedzę medyczną z umiejętnościami manualnymi. Fizjoterapeuta diagnozuje i leczy pacjentów ze schorzeniami mięśniowo-szkieletowymi, neurologicznymi, a także sercowo-naczyniowymi. Do jego obowiązków należy:

  • przeprowadzanie i nadzorowanie zabiegów fizykoterapeutycznych,
  • wykonywanie testów fizykalnych i czynnościowych w celu określenia sprawności ruchowej,
  • sporządzanie indywidualnych planów ćwiczeń,
  • dobieranie wyrobów medycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Dlaczego na Lazurowym Wybrzeżu brakuje fizjoterapeutów?

Jest to związane przede wszystkim z coraz bardziej dostrzegalnym procesem starzenia się francuskiego społeczeństwa. Do tego dochodzi spadek naturalnego przyrostu, który powoduje, że odsetek ludzi starszych szybko wzrasta. Warto też dodać, że w kraju nad Loarą niewiele jest szkół wyższych prowadzących kierunek fizjoterapii. Wyrazem tego jest zwiększone zapotrzebowanie na specjalistyczny personel medyczny oraz na niektóre usługi w dziedzinie ochrony zdrowia. Stąd tak liczne oferty pracy dla fizjoterapeutów we Francji, których w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie będzie jeszcze więcej.

Co należy zrobić, by pracować jako fizjoterapeuta we Francji?

Podstawowym warunkiem jest ukończenie studiów na kierunku fizjoterapia oraz odbycie kilkumiesięcznej praktyki zawodowej. Mając dyplom w ręku, trzeba postarać się o jego nostryfikację. Jest to standardowa procedura, która ma za zadanie potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji. Z takimi dokumentami możesz rozpocząć poszukiwanie posady. Jeśli nie wiesz, jak znaleźć pracę jako fizjoterapeuta we Francji, możesz skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji specjalizującej się w rekrutacji dla rynku usług medycznych.

Gdzie można liczyć na zatrudnienie na Lazurowym Wybrzeżu?

Wystarczy przejrzeć aktualne oferty, by przekonać się, że praca dla fizjoterapeuty za granicą wiąże się z wieloma możliwościami. Specjaliści w zakresie rehabilitacji ruchowej mogą szukać zatrudnienia nie tylko w przychodniach i szpitalach o różnorodnym profilu. Są oni poszukiwani także przez ośrodki sportowo-rekreacyjne, uzdrowiska termalne oraz przez sanatoria, do których trafiają osoby starsze oraz pacjenci z rozmaitymi schorzeniami przewlekłymi. Ponadto mogą liczyć na zatrudnienie w gabinetach rehabilitacji.

Chcesz rozpocząć karierę w fizjoterapii we Francji? Zgłoś się do IPF Medical!

Zatrudnienie w branży fizjoterapii na Lazurowym Wybrzeżu to marzenie wielu osób. Pasja, możliwość niesienia pomocy innym, promowanie aktywnego stylu życia – motywacji do podjęcia pracy jako fizjoterapeuta za granicą może być wiele. Jeśli chcesz pracować u sprawdzonego pracodawcy, zdobywać doświadczenie i otrzymywać wynagrodzenie odpowiadające Twoim kwalifikacjom, skontaktuj się z IPF Medical. Za naszym pośrednictwem możesz znaleźć posadę w różnych częściach Francji, w tym na słynnej Riwierze Francuskiej, znanej z przepięknych widoków i z wielu słonecznych dni w ciągu roku!