31 październik

Zespół interdyscyplinarny, czyli jak fizjoterapeuci we Francji współpracują z innymi specjalistami

Praca dla fizjoterapeuty we Francji

Obecnie praca dla fizjoterapeuty staje się coraz bardziej wymagająca. Mnogość schorzeń oraz złożoność ich obrazu klinicznego i sposobów terapii czynią zawód fizjoterapeuty coraz trudniejszym. Fizjoterapeuci muszą znać nie tylko sposób postępowania, wskazania i przeciwwskazania we wszystkich zespołach klinicznych, ale też prawidłowo zaplanować terapię w kierunku zgodnym z potrzebami i celami pacjenta. W konsekwencji coraz częściej postuluje się zasady interdyscyplinarności w ramach całego procesu terapeutycznego.

We Francji niezależnie od miejsca pracy, istotnym aspektem pracy każdego fizjoterapeuty jest współpraca w ramach zespołu interdyscyplinarnego zapewniającego ciągłość opieki nad pacjentem. Oznacza to, że centralnym punktem terapii jest pacjent, z którym współpracuje cały zespół specjalistów oraz (a nawet przede wszystkim) rodzina.

Skład zespołów terapeutycznych

Fizjoterapeuci swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystują w ramach stałej współpracy z lekarzami różnych specjalizacji takimi jak ortopeda, neurolog, neuropsycholog oraz zespołem pielęgniarskim. W skład zespołów interdyscyplinarnych często wchodzą również dietetycy, logopedzi, foniatrzy czy opiekunowie medyczni. A z zawodów najbardziej spokrewnionych z fizjoterapią, ścisła współpraca przebiega na linii fizjoterapeuta – ergoterapeuta (terapeuta zajęciowy) lub fizjoterapeuta – nauczyciel wychowania adaptowanego, nazywany w skrócie APA (od Activité Physique Adaptée).

Tryb pracy w zespołach interdyscyplinarnych

Częstotliwość narad w ramach zespołów interdyscyplinarnych może się różnić w zależności od rodzaju placówki i typu przyjmowanych pacjentów. W szpitalach częste są codzienne narady nazywane „staffami”, podczas których każdy specjalista podsumowuje ze swojej perspektywy stan poszczególnych pacjentów, konsultuje się z pozostałym personelem i przedstawia bilanse. Odprawy mają na celu przeanalizowanie postępów procesu terapeutycznego, zaprogramowanie dalszej terapii czy wyznaczenie nowych celów.

W centrach rehabilitacji funkcjonalnej lub w tzw. SSR (ośrodkach rehabilitacji średnioterminowej przekraczającej okres dwóch tygodni) narady najczęściej odbywają się w trybie cotygodniowym.

Natomiast w mniejszych wyspecjalizowanych placówkach spotkania zespołu interdyscyplinarnego mogą być zaplanowane co dwa tygodnie w związku ze spotkaniami ze specjalistami, którzy przyjeżdżają na konsultacje zewnętrzne.