10 lipiec

Sezon termalny 2020 – Zasady bezpieczeństwa sanitarnego dla pacjentów term oraz personelu

W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o tym, iż  w związku z uruchomieniem kolejnego etapu odmrażania gospodarki we Francji, od czerwca 2020 r. swoją działalność wznawiają placówki termalne na terenie całej Francji, które od marca b.r. pozostawały zamknięte w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Do przygotowania pozostawał wówczas jedynie plan wdrożenia zasad bezpieczeństwa sanitarnego dla pacjentów term oraz personelu, zgodnie ze specjalnie przygotowanym przez DGS przewodnikiem/informatorem. Jak wyglądają zatem zalecenia i środki ostrożności w związku z bezpiecznym funkcjonowaniem w czasie pandemii COVID-19, które musi podjąć każdy ośrodek termalny?

1. Każda placówka termalna zobowiązana jest do:

 • Powołania specjalnej jednostki, koordynującej przyjmowanie i odpowiednie przekierowanie informacji epidemiologicznych, takich jak rekomendacje i dyrektywy służb sanitarnych, w szczególności tych od Regionalnych Agencji Zdrowia (l’ARS).
 • Odpowiedniego przeszkolenia całego personelu term w temacie zapobiegania zarażeniu COVID-19 oraz minimalizowania ryzyka. Szkolenie jest obowiązkowe i nie przewiduje się odstępstw od tej reguły.
 • Stworzenia podziału na strefy i odpowiednie oznakowanie ośrodków (przede wszystkim stref suchych i mokrych) za pomocą przejrzystych znaków, umieszczonych w widocznych miejscach.
 • Wprowadzenia planu użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego i noszenia odzieży ochronnej (rękawice, kamizelki, kombinezony, przyłbice, uprzęże, słuchawki ochronne, etc).
 • Wykrywania zarażenia na miejscu, za pomocą testów typu RT-PCR (wymaz z jamy nosowo-gardłowej).

2. Każda placówka termalna powinna wprowadzić działania uświadamiające i przesiewowe pacjentów przed przybyciem do ośrodków termalnych. W tym celu należy skontaktować się z każdym pacjentem zgłaszającym się na turnus, aby poinformować go o sytuacji oraz zweryfikować jego stan zdrowia.

3. Każda placówka termalna powinna wprowadzić działania wykrywające potencjalnie zarażone osoby i podejrzanych o zarażenie w momencie przyjazdu do ośrodka. Codzienne wykrywanie symptomów wskazujących na zarażenie COVID-2019, ma na celu uniemożliwienie wstępu nosicielom wirusa.

4. Każda placówka termalna powinna zadbać o ochronę pacjentów i personelu w ośrodkach poprzez:

 • Odpowiednie wyeksponowanie zaleceń sanitarnych (mycie rąk, dystans społeczny, etc.).
 • Zachowanie dystansu społecznego podczas rejestracji, w poczekalniach, etc.
 • Obowiązkową dezynfekcję rąk przed i po wejściu do placówki; wyznaczenie dedykowanych stanowisk.
 • Wytyczenie tras ograniczających kontakt między pacjentami, w zakresie stosowanym we wszystkich placówkach publicznych.
 • Obowiązkowe noszenie środków ochrony osobistej w niektórych strefach ośrodka.
 • Czyszczenie i dezynfekcję wyposażenia, podłóg, mebli i stanowisk pracy.
 • Wycofanie z powszechnego użycia zbędnego sprzętu w trakcie trwania rehabilitacji.
 • Wywóz śmieci zgodny z zaleceniami Wyższej Rady zdrowia publicznego (Haute Conseil de la santé public).

5. Każda placówka termalna powinna zadbać o dostosowanie oferowanych zabiegów do następujących wymogów :

 • Zachowanie minimum metra odległości między pacjentami w czasie zabiegów.
 • Zmiany w protokole zabiegów hydroterapii, zgodnie z zaleceniem francuskiego Towarzystwa Higieny szpitalnej, w sprawie ryzyka przenoszenia sars-cov-2 w środowisku wodnym.
 • Zawieszenie wszystkich zabiegów zbiorowych, podwyższających ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa przez wydychane powietrze i wydzieliny.

6. Każda placówka termalna powinna kontrolować prowadzone działania i ich zgodność z zaleceniami. Czuwanie nad właściwym wprowadzeniem nowych zasad oraz ich zgodności z odgórnymi zaleceniami, leży w zakresie obowiązków dyrekcji ośrodków.

7. Wszystkie określone zalecenia obowiązują zarówno pacjentów i personel ośrodków termalnych, jak i inne osoby, znajdujące się na terenie ośrodków (dostawców, kurierów, ekipy ratunkowe, etc.).

Ponadto, zalecane środki ostrożności i bezpieczeństwa stosowane są we wszystkich miejscach użyteczności publicznej. Urzędy, biura podróży, restauracje, kina etc, starają się zminimalizować ryzyko zarażenia, każdy we własnym zakresie. Dodatkowo, należy śledzić aktualizacje zaleceń lub rekomendacji służb sanitarnych, aby wraz z rozwojem epidemii, COVID-19 móc jak najszybciej dostosowywać się do wprowadzanych wytycznych.

Przewodnik ten został opracowany przy współpracy dwóch wirusologów: Doktora Bruno Marchou ze Szpitala Uniwersyteckiego w Tuluzie oraz Profesora Denisa Malvy, ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bordeaux (doradca naukowy Ministra Zdrowia).