31 lipiec

Rozmowa kwalifikacyjna z francuskim pracodawcą, czyli nie taki diabeł straszny!

O co może zapytać francuski pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jak zminimalizować stres i przedstawić swoją kandydaturę w korzystnym świetle?

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, których ostatecznym celem jest pozyskanie pracownika odpowiednio przygotowanego do pracy na danym stanowisku. Jednym z takich  etapów jest rozmowa kwalifikacyjna. To bezpośrednie spotkanie obu stron umowy, podczas którego każda z nich może odpowiednio się zaprezentować. Pracodawca poznaje wówczas kandydata, dopytuje o jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe opisane w CV. Oprócz spełnienia stawianych wymagań formalnych liczy się także odpowiednia postawa oraz prezencja i sposób wypowiedzi kandydata. Pracodawca określa także warunki zatrudnienia oraz swoje oczekiwania wobec kandydata.

Z drugiej strony aplikant ma możliwość prezentacji swojej osoby, omówienia posiadanych kompetencji, a także wskazania korzyści płynących z jego ewentualnego zatrudnienia. Bardzo istotna jest przy tym odpowiednia postawa czyli pewność siebie połączona z rzeczowymi wypowiedziami oraz wygląd adekwatny do sytuacji. Mowa ciała jest bowiem dodatkowym kanałem informacji dla pracodawcy, który dokonując wyboru spośród przedstawionych kandydatur często kieruje się „pierwszym wrażeniem”.

Praca dla fizjoterapeuty we Francji

Co można w takim razie zrobić, aby dobrze wypaść na rozmowie? Jak wygląda spotkanie rekrutacyjne z francuskim pracodawcą i w jaki sposób można się do niego przygotować?

Spotkanie kwalifikacyjne to sytuacja, w której podlegamy ocenie, co wiąże się  z większym lub mniejszym (w zależności od osobistych predyspozycji) poziomem stresu. Zazwyczaj czynnikiem stresującym jest konfrontacja z „nieznanym” czyli stanem rzeczy, który mógłby nas w jakiś sposób zaskoczyć i do którego nie jesteśmy przygotowani. Takie położenie oznacza stan niepewności wyzwalający obawy związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Uruchamia się wówczas mechanizm obronny „walcz albo uciekaj”. Oznacza to, że z jednej strony stres może skłonić nas do podjęcia działań wzmacniających naszą pozycję, z drugiej zaś strony możemy odczuwać lęk i niechęć przed spotkaniem, odbierające nam pewność siebie i swobodę wypowiedzi. Tak czy inaczej pracodawca wyczuwa nasze zdenerwowanie co wpływa na ogólną ocenę kandydatury. Dodatkowym bodźcem stresującym może być również konieczność rozmowy w obcym języku. Aby obniżyć poziom stresu warto więc odpowiednio przygotować się do spotkania i wcześniej przećwiczyć swoje odpowiedzi. Pomocna może być w tym wypadku znajomość pytań zadawanych zazwyczaj przez pracodawcę oraz ogólne informacje o firmie, do której aplikujemy.

Fizjoterapeuci za granicą – nauka języka francuskiego

W przypadku polskich fizjoterapeutów starających się o pracę we Francji, spotkanie z francuskim pracodawcą odbywa się poprzez połączenie telefoniczne lub na platformie Skype. W umówionym terminie dzwoni on do kandydata i zadaje kilka pytań. Rozmowa może trwać około pół godziny. Tego typu sytuacje omawiane są podczas kursów językowych, na których fizjoterapeuci mogą zapoznać się z pytaniami stawianymi przez pracodawcę podczas rozmowy.  Aby dodatkowo pomóc im oswoić się ze stresem, parę dni wcześniej organizowana jest tzw. rozmowa symulacyjna. Konsultantka Ipf medical nawigująca kandydata w procesie przygotowania do podjęcia pracy we Francji dzwoni do niego i wciela się w rolę pracodawcy przeprowadzając próbną rozmowę kwalifikacyjną. Po takim spotkaniu fizjoterapeuta otrzymuje krótkie podsumowanie, które pozwala mu zwrócić uwagę na istotne kwestie. Chodzi o wskazówki ułatwiające przebieg późniejszej rozmowy. Poniżej zestaw najczęściej stawianych pytań przez francuskich pracodawców wraz z przykładowymi odpowiedziami:

  • W którym roku ukończył pan studia? (Studia ukończyłem w 2018 r. uzyskując tytuł magistra fizjoterapii.)
  • Czy mógłby pan opisać swoje doświadczenie zawodowe? (Podczas studiów odbywałem praktyki w różnych placówkach medycznych w Poznaniu, a oprócz tego parę miesięcy pracowałem w szpitalu.)
  • W jakich placówkach medycznych pan pracował (na jakich oddziałach)? (Do tej pory pracowałem w szpitalu, na oddziałach neurologicznym i ortopedycznym. Praktyki odbywałem między innymi w przychodni oraz ośrodku opieki długoterminowej.)
  • Jakie były pana obowiązki w pracy (Zajmowałem się pacjentami neurologicznymi, po udarach z całkowitym lub częściowym niedowładem oraz osobami po przebytej amputacji. Podejmowane przeze mnie działania miały na celu przywrócenie pełnej sprawności psychofizycznej lub zwiększenie wydolności wysiłkowej.)
  • Jakie metody wykorzystywał pan w pracy z pacjentami? (Była to głównie terapia manualna, a oprócz tego fizykoterapia jak np. magnetoterapia, elektroterapia, laseroterapia, hydroterapia. Dokonywałem oceny stanu pacjenta i dobierałem odpowiednie działania w zależności od potrzeb pacjenta.)
  • Dlaczego chciałby Pan podjąć pracę we Francji? (Moi znajomi pracują już we Francji i są zadowoleni. Dodatkowo zawsze chciałem pracować za granicą w międzynarodowym środowisku, które sprzyja rozwojowi poprzez wymianę doświadczeń ze specjalistami z innych krajów.)
  • Woli pan pracować sam czy w zespole? (Odnajduję się zarówno w pracy zespołowej jak i na samodzielnym stanowisku. W moim ostatnim miejscu pracy funkcjonowałem w grupie fizjoterapeutów, z którymi wymieniałem się spostrzeżeniami. To było ciekawe i rozwijające doświadczenie. Z drugiej strony lubię pracować indywidualnie z pacjentem i planować jego rehabilitację.)
  • Czy ma pan prawo jazdy? (Tak, mam.)
  • Kiedy może pan podjąć pracę? (Jestem dyspozycyjny właściwie od zaraz, mogę podjąć pracę od przyszłego tygodnia).