4 wrzesień

Praca dla fizjoterapeuty we Francji – cały proces przygotowania do wyjazdu ON-LINE!

Obecny w naszym życiu od paru miesięcy COVID-19 mocno zmienił codzienną rzeczywistość każdego z nas, nasze nawyki i przyzwyczajenia oraz sposób funkcjonowania. Wiele codziennych aktywności i prowadzonych do tej pory działań uległo reorganizacji i przeszło gruntowną „metamorfozę”, aby dopasować się do nowej sytuacji. Jak wygląda zatem proces rekrutacji i organizacji pracy we Francji w nowych warunkach? W jaki sposób komunikujemy się z kandydatami i przygotowujemy ich do wyjazdu? Jak wyglądają aktualnie kursy językowe i spotkania z lektorami?

Obecność koronawirusa zmusiła wszystkich do wdrożenia różnego rodzaju narzędzi, umożliwiających sprawne zarządzanie zadaniami i organizowanie wyznaczonych działań w nieco inny, niż do tej pory, sposób. Miło nam w tym momencie wspomnieć, iż sposób organizacji pracy w naszym wypadku nie wymagał jednak znaczących zmian, ponieważ znacznie wcześniej cały proces rekrutacyjny został maksymalnie dostosowany do kandydatów docierających do nas z całej Polski. W związku z dużym zainteresowaniem naszą ofertą, spotkania z fizjoterapeutami organizowaliśmy nie tylko w naszym biurze w Poznaniu, ale również on-line, przy wykorzystaniu platform takich jak Skype czy też FB Messenger. Podjęte działania pozwoliły kandydatom na oszczędność czasu i kosztów związanych z dojazdem do Poznania, a w chwili obecnej dodatkowo wpisały się w standardy bezpiecznej rekrutacji w związku z pandemią.

Rekrutacja fizjoterapeutów do pracy we Francji

Dostosowując się do aktualnych wymogów sanitarnych, całość naszych spotkań z kandydatami przenieśliśmy do Internetu i na ten moment nie organizujemy ich w biurze. Po otrzymaniu CV kontaktujemy się z kandydatem telefonicznie, aby chwilę porozmawiać i dopytać o szczegóły przedstawione w aplikacji, a także przekazujemy najważniejsze informacje odnośnie przebiegu procesu nostryfikacji. Następnie umawiamy dłuższe (1,5 – 2 godzinne) spotkanie na jednej ze wspomnianych platform internetowych. Orientujemy się wówczas jak wygląda sytuacja zawodowa kandydata i jego oczekiwania związane z wyjazdem. Z drugiej strony wyjaśniamy w jaki sposób przebiega proces autoryzacji dyplomu, nauka na kursie języka francuskiego oraz na jakie warunki zatrudnienia kandydat może liczyć we Francji. Jeśli fizjoterapeuta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz podczas naszej rozmowy okazuje się, iż istnieje płaszczyzna do nawiązania współpracy i kandydat wykazuje taką chęć, to zazwyczaj parę dni później podpisujemy umowę o współpracy. W dalszej kolejności zbieramy pierwsze, niezbędne do procesu nostryfikacji, dokumenty, a fizjoterapeuta w wyznaczonym terminie rozpoczyna naukę języka francuskiego. Co istotne, nie trzeba przyjeżdżać do nas na miejsce, wszystkie działania związane z przesyłaniem dokumentów organizujemy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i tradycyjnej. Każdy z naszych kandydatów uzyskuje przy tym wsparcie konsultanta, czyli osoby nawigującej go w procesie przygotowywania i zbierania wszystkich niezbędnych dokumentów, a w późniejszym okresie, organizującej zatrudnienie i podróż do Francji. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przygotowania dokumentów, fizjoterapeuta może skontaktować się z konsultantem, który udzieli mu niezbędnych informacji.

Kursy języka francuskiego dla fizjoterapeutów

Podobnie jak dotychczas organizowane są również kursy języka francuskiego, z wyjątkiem kursów stacjonarnych, które na ten moment zostały wstrzymane. Spotkania z lektorem odbywają się poprzez przeznaczone do tego celu platformy e-learningowe, na których kursanci ćwiczą umiejętności językowe dwa razy w tygodniu. Są to godzinne spotkania w małych, czteroosobowych grupach, odbywające się w godzinach wieczornych. Kurs trwa około czterech miesięcy i obejmuje słownictwo specjalistyczne związane z fizjoterapią. Dodatkowo kursanci samodzielnie pracują z otrzymanymi od nas materiałami językowymi, w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Pewne zmiany mogą pojawić się w organizacji podróży do Francji. Do tej pory, środek transportu uzależniony był od usytuowania miejsca docelowego i dobierany w taki sposób, aby połączenie było jak najbardziej dogodne. W chwili obecnej bierzemy również pod uwagę aktualne rozporządzenia zarówno Polskiego jak i Francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczące podróży do Francji oraz bieżące komunikaty linii lotniczych odnośnie dostępności połączeń międzynarodowych. Warto w tym miejscu dodać, iż w okresie wstrzymania połączeń lotniczych z Francją, nasi fizjoterapeuci podróżowali do Francji korzystając z lądowych środków transportu. Z przemieszczaniem się na terenie Francji nie było również problemów podczas wprowadzonych przez Francuzów restrykcji w tym zakresie. Fizjoterapeuci podróżujący do Francji, a w dalszej kolejności poruszający się w obrębie miasta w celu dotarcia do placówki medycznej, posiadali przy sobie specjalne zaświadczenia w języku francuskim informujące, iż przemieszczają się w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Zaświadczenia podpisane były przez francuskiego pracodawcę i przesyłane fizjoterapeutom jeszcze przed wyjazdem do Francji.

Praca dla fizjoterapeutów we Francji

Jak widać, większość naszych działań odbywa się przy wykorzystaniu Internetu. Nasuwa się zatem pytanie: czy w przypadku wprowadzenia przez rząd ewentualnych restrykcji w związku z koronawirusem mogłyby one ograniczyć nasze funkcjonowanie? Bazując na poprzednich doświadczeniach, można przypuszczać, iż takie restrykcje dotyczyłyby podróży lotniczych do Francji. W takiej sytuacji organizowalibyśmy podróż drogą lądową, podobnie jak we wcześniejszych wypadkach. Z drugiej strony, mógłby się nieco wydłużyć proces oczekiwania na niektóre dokumenty z uczelni, gdyby dziekanaty uczelni przyjmowały petentów w zredukowanym trybie. Tego typu ograniczenia oznaczałyby więc jedynie opóźnienia w realizacji procesu rekrutacyjnego, który finalnie przebiegałby jednak bez większych zmian. Fizjoterapeutów zainteresowanych pracą we Francji zachęcamy więc do przesyłania swoich aplikacji lub ewentualnych pytań.