28 luty

Podatek dochodowy PAY-AS-YOU-EARN i zasady jego pobierania

Francja jest obecnie w trakcie reformy podatkowej i wraz z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie ważne zmiany w tej kwestii. Jak zatem wygląda system rozliczania podatków w chwili obecnej? Gdzie i kiedy odprowadzana jest zaliczka na podatek? W jaki sposób pracodawca uczestniczy w jej pobieraniu?

Do końca 2018 roku we Francji obowiązywał system odprowadzania podatków przez pracownika. Oznaczało to, że pracodawca nie był płatnikiem i nie uczestniczył w ściąganiu podatku dochodowego. Osoby zatrudnione na umowę o pracę same deklarowały dochód i trzy razy do roku odprowadzały podatek (w lutym, maju i wrześniu). Podatek za pierwszy przepracowany rok podatkowy, pracownicy odprowadzali natomiast do września następnego roku. Reforma podatkowa przyniosła istotne zmiany, bowiem od 1 stycznia 2019 roku, to właśnie pracodawca zobowiązany jest odciągać zaliczkę na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika.

Praca dla fizjoterapeuty, we Francji

Konsekwencją przyjętego systemu są więc nieco mniejsze niż dotychczas wypłaty pracowników, ponieważ zaliczka odprowadzana jest na bieżąco (łącznie w 12 ratach), a nie tak jak wcześniej raz lub trzy razy do roku. Jest to regulacja należności w systemie PAY-AS-YOU-EARN (tzw. PAYE), czyli płatność podatku przy wypłacie (podobnie jak w Polsce). W ramach tego systemu, pracodawca co miesiąc ściąga z wynagrodzenia pracownika odpowiednio wyliczoną kwotę zaliczki i odprowadza ją do urzędu skarbowego.

Odprowadzanie podatku w comiesięcznych daninach nie zwalnia podatnika od deklaracji dochodu, dokonywanej raz w roku. Będzie ona nadal obowiązywała i odpowiedni dokument trzeba będzie złożyć w 2020 roku. Warto dodać, iż roczna deklaracja to okazja do odliczenia różnego rodzaju ulg podatkowych, które zależą od indywidualnej sytuacji podatnika. Pod uwagę brane są np. wydatki związane z kosztem utrzymania dzieci lub osób starszych, które przekroczyły 75 rok życia. W rozliczeniu rocznym pit uwzględnia się więc całościowy roczny dochód, oraz ulgi i odliczenia. Oznacza to, że wysokość podatku  zależy nie tylko od wypracowanego dochodu, ale również od obciążeń finansowych jakie ponosi podatnik.

Fizjoterapeuci we Francji

W 1977 roku Polska i Francja podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z przyjętym porozumieniem osoby, które przebywają na terenie Francji dłużej niż 183 dni w roku i których ośrodek życiowy jest w tym kraju, podatek za wypracowany dochód odprowadzają we Francji.