17 lipiec

Otwarcie granic i swoboda przemieszczania się – aktualna sytuacja we Francji

W chwili obecnej kolejne kraje europejskie otwierają swoje granice i znoszą ograniczenia dotyczące swobodnego przemieszczania się i podróżowania. Jak wygląda zatem aktualna sytuacja i wymogi związane z podróżą do Francji?  Poniżej przedstawiamy informacje przydatne dla wszystkich osób planujących w najbliższym czasie wyjazd do Francji.

Francja metropolitalna

Można swobodnie poruszać się na terenie całej Francji metropolitalnej, bez specjalnych zaświadczeń.

Transport zbiorowy nadal poddany jest pewnym obostrzeniom. W  pociągach nie uchylono obowiązku  rezerwacji miejsc (dotyczy TGV, jak i kolei regionalnych oraz międzymiastowych). Przy wsiadaniu należy zakryć nos i usta. Podobnie w transporcie publicznym (autobusy, autokary, promy), gdzie liczba pasażerów może być ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Warto rezerwować bilety  z odpowiednim wyprzedzeniem. Zakrywanie nosa i ust jest także obowiązkowe przy współdzieleniu samochodu.

Francuskie terytoria zamorskie

Nie ma konieczności posiadania zaświadczeń o celu przemieszczania się, jednak obostrzenia sanitarne mogą się różnić, w zależności od regionu. Przed przybyciem na terytoria zamorskie należy obowiązkowo poddać się testowi wykrywającemu Covid-19. Zniesiono natomiast przymusową kwarantannę dla przybyłych.

Unia Europejska

Można podróżować na terenie Unii Europejskiej, jednak zalecenia sanitarne mogą się od siebie różnić, w zależności od kraju, do którego chcemy się udać. Aby pomóc w nawigacji, Komisja Europejska stworzyła stronę internetową ( Re-open EU ) i aplikację mobilną, obie dostępne w wielu wersjach językowych. Dostarczają informacji, w czasie rzeczywistym, o sytuacji na granicach, środkach transportu i zasadach w nich panujących, dostępnych usługach turystycznych a także wdrożeniu lub zniesieniu zaleceń sanitarnych (obowiązkowa kwarantanna lub jej brak, konieczność posiadania zaświadczenia lekarskiego, konieczność noszenia masek w miejscach publicznych, etc.). Strona i aplikacja obejmują wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Podróż poza UE

Od 1 lipca Francuzi mogą wyjeżdżać poza Unię Europejską, jednak wyłącznie do państw, w których sytuacja epidemiologiczna jest pod kontrolą. Informacje o potencjalnej kwarantannie po przybyciu na miejsce, lub powrocie do  Francji, można znaleźć na stronie: Conseils aux Voyageurs.

Rejsy rzeczne i morskie

Rejsy rzeczne zostają wznowione z dniem 11 lipca, natomiast rejsy morskie pozostają odwołane do końca lata (w przypadku rejsów między portami europejskimi, rejsy mogą się odbyć, przy ograniczonej liczbie pasażerów. Należy zasięgnąć informacji bezpośrednio u organizatora.).