30 listopad

Skuteczna nauka języka francuskiego na kursie online? Tak, to jest możliwe!

Fizjoterapeuci, którzy wyjeżdżają z nami do Francji, uczą się specjalistycznego języka francuskiego na naszych kursach: stacjonarnym bądź online.

Dziś parę słów o kursie online. Do kogo skierowany jest ten rodzaj kursów? Czy można opanować język francuski w takim stopniu, aby podjąć pracę z francuskim pacjentem? Jak długo trwa nauka języka?

Internetowy kurs języka francuskiego dla fizjoterapeutów

Kurs w wersji online został przygotowany specjalnie z myślą o osobach pracujących. Większość naszych kursantów to osoby aktywne zawodowo aż do momentu wyjazdu, co oznacza mniejszą ilość wolnego czasu do dyspozycji. Aby umożliwić w takiej sytuacji skuteczną naukę języka, proces przyswajania materiału rozłożony jest na okres trzech miesięcy.  Nasi lektorzy na bieżąco kontrolują postępy kursantów i w miarę potrzeby mogą zadecydować o przedłużeniu kursu. Wówczas spotkania odbywają się przez kolejne dwa tygodnie, podczas których kursanci mogą dodatkowo podszkolić swoje umiejętności językowe.

Nauka medycznego języka francuskiego

Praca językowa z lektorem to dwa godzinne spotkania tygodniowo, zorganizowane w formie video-konferencji. Zajęcia odbywają się w małych 4 lub 5 osobowych grupach, w porze popołudniowej lub wieczornej (najczęściej w godzinach 18.00-19.00, przy czym ostatnie spotkanie kończy się o godzinie 20.00). Oprócz spotkań z lektorem, potrzebna jest również systematyczna praca samodzielna z materiałami udostępnionymi kursantom na platformie e-learningowej. Aby opanować język w wymaganym zakresie, koniecznych jest przynajmniej 10 godzin tygodniowo, samodzielnej pracy z językiem. Fizjoterapeuci sami ustalają więc czas i porę nauki, wybierając dla siebie najbardziej optymalne warunki. Nauka podzielona jest na etapy, podczas których kursanci po wstępnym zapoznaniu się z zagadnieniami związanymi z  językiem francuskim ogólnym, stopniowo przechodzą do specjalistycznej tematyki medycznej. Na tym etapie kursu pojawia się więc słownictwo związane z dziedzinami: ortopedii i traumatologii, neurologii, kardiologii, rehabilitacji oddechowej a także geriatrii i pediatrii. Końcowy etap kursu to analiza autentycznych dokumentów, z którymi fizjoterapeuci mają styczność po wyjeździe do Francji.

Kurs w wersji online umożliwia uczestnikom dogodne rozłożenie w czasie pracy samodzielnej, w zależności od swojego grafiku dnia. Dzięki takiej organizacji całego procesu fizjoterapeuci są w stanie pogodzić pracę zawodową z nauką języka. Dodatkowym atutem tego typu kursów jest oszczędność czasu i kosztów związanych z dojazdem na miejsce zajęć, czy też zakwaterowaniem.

Praca dla fizjoterapeuty, we Francji

Kursy internetowe niewątpliwie wymagają samozaparcia i systematycznej pracy samodzielnej, która przy stałym wsparciu lektora pozwala uzyskać bardzo dobre rezultaty. To od kandydata zależy jaki poziom językowy osiągnie. Wizja pracy i życia we Francji napędza kursantów do intensywnego wysiłku.  Tam gdzie jest pragnienie sukcesu, tam też pojawia się motywacja do nauki i determinacja do pracy, pozwalające osiągać wyznaczone cele. I tego wszystkim naszym kursantom serdecznie życzymy, jasnej wizji siebie i wytrwałości w jej urealnieniu.

Polscy fizjoterapeuci we Francji

Poniżej nagranie z Domu Seniora we Francji, przedstawiające codzienną pracę jednego z naszych fizjoterapeutów, pana Bartłomieja O. Pan Bartłomiej brał udział w specjalistycznym kursie języka francuskiego w wersji online i po uzyskaniu nostryfikacji wyjechał z nami do Francji. Nagranie zostało wykonane podczas pracy z pacjentką, w niecałe dwa miesiące po przyjeździe pana Bartłomieja na miejsce. Celem nagrania jest prezentacja przygotowania językowego fizjoterapeutów, do pracy we francuskich placówkach medycznych.