30 styczeń

Możliwości pracy i rozwoju zawodowego we Francji – Spotkanie informacyjne ze studentami AWF we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest pierwszą uczelnią, którą mieliśmy okazję odwiedzić w tym roku. Spotkanie ze studentami odbyło się 23 stycznia na terenie jednego z obiektów uczelni, położonego w pobliżu Domu Studenckiego „Spartakus”. Celem spotkania było przybliżenie studentom Fizjoterapii możliwości pracy i rozwoju zawodowego we Francji. Podczas prezentacji poruszaliśmy takie zagadnienia jak praca w zespole interdyscyplinarnym, wyposażenie placówek medycznych we Francji oraz warunki pracy i zatrudnienia.

Szczególnym zainteresowaniem studentów cieszył się temat staży, które mogliby odbyć we Francji jeszcze podczas nauki. Omówiliśmy dwie formy współpracy w ramach staży:

  • staże płatne, czyli zatrudnienie bezpośrednio u francuskiego pracodawcy,
  • staże w ramach projektu ERASMUS+.

W obu przypadkach niezbędnym wymogiem jest znajomość języka francuskiego na poziomie minimum B1. Jeśli kandydat chciałby odbywać staż w formie zatrudnienia bezpośrednio u francuskiego pracodawcy, wówczas wymogiem dodatkowym jest ukończony 4 lub 5 rok jednolitych studiów magisterskich (odpowiednio 1 lub 2 rok uzupełniających studiów magisterskich). Wynagrodzenie wynosi wówczas około 1100 euro netto. Nieco inaczej wyglądają wymogi w odniesieniu do uczestników projektu ERASMUS+, w takim przypadku wystarczy ukończony 2 rok jednolitych studiów magisterskich. Uczelnia zawiera wówczas umowę z francuską placówką medyczną, a student otrzymuje od uczelni określone stypendium. Wysokość stypendium jest różna w zależności od kraju do którego wyjeżdża student ( jego wysokość można sprawdzić na stronie uczelni) i jest ono wypłacane w dwóch lub trzech transzach. O szczegóły studenci mogą zapytać w Biurze Karier uczelni, które udziela wszelkich niezbędnych informacji w kwestii organizacji projektu ERASMUS +.

Praca dla fizjoterapeuty we Francji

Wizyta na AWF Wrocław otwiera cykl naszych spotkań ze studentami polskich uczelni w 2020 roku. Uczelni bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie, a studentom za przybycie.

Jeśli chcecie żebyśmy odwiedzili również Waszą uczelnię, to wystarczy zgłosić nam taką potrzebę. Skontaktujemy się wówczas z Waszą uczelnią i omówimy szczegóły ewentualnego spotkania. Wiadomości z propozycjami możecie kierować na adres: katarzyna.khoury@ipfmedical.pl  Do zobaczenia!