29 marzec

Kurs języka francuskiego po raz pierwszy w Warszawie

W kwietniu po raz pierwszy organizujemy nasz intensywny kurs języka francuskiego w Warszawie. Długość trwania kursu, jego program, materiały specjalistyczne z dziedziny fizjoterapii oraz zajęcia z native speakerem pozostają bez zmian. Kurs poprowadzi ta sama, sprawdzona lektorka języka francuskiego. Szczegóły dotyczące kursu przedstawia graf poniżej.