26 wrzesień

Krajowa Izba Fizjoterapeutów – zasady uznawania kwalifikacji zawodowych

Polscy fizjoterapeuci planujący wyjazd za granicę, muszą przed podjęciem pracy zająć się oficjalnym uznaniem swoich kwalifikacji w kraju docelowym. Nostryfikacja polskiego dyplomu studiów wyższych we Francji wymaga od fizjoterapeutów zabrania różnych dokumentów. Między innymi zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodne z przepisami unijnymi, a dokładnie z dyrektywą 2005/36/WE. Wydawaniem tego typu zaświadczeń do końca 2016 roku zajmowało się Ministerstwo Zdrowia. Natomiast od momentu powołania do życia Krajowej Izby Fizjoterapeutów, to KIF jest odpowiednim organem, który odpowiada za potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

Jeśli osoba wnioskująca o zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych nie posiada jeszcze prawa wykonywania zawodu, wówczas KIF z uwagi na okres przejściowy, aby umożliwić wyjazd do innych krajów fizjoterapeutom po polskich uczelniach, wystawia zaświadczenie, które jest ważne tylko do 31 maja 2018 roku. Co istotne, po tej dacie potrzebne zaświadczenie będzie wydawane wyłącznie z prawem wykonywania zawodu w Polsce, co wiąże się z rejestracją w KIF.

Wyjaśnijmy, w jakich dokładnie sytuacjach potrzebne jest zatem prawo wykonywania zawodu (PWZ). Wniosek o ten dokument składa się, gdy:

  1. Chce się legalnie pracować w Polsce jako fizjoterapeuta,
  2. Obecnie nie pracuje się w Polsce, ale chce się do Polski wrócić za jakiś czas i mieć uznane uprawnienia,
  3. Wyjeżdża się z Polski i chce się wykonywać zawód poza Polską, a organ zagraniczny dopytuje o prawo wykonywania zawodu w Polsce;
  4. Należy przedstawić organowi państwa przyjmującego zaświadczenie o braku kar dyscyplinarnych/ braku zawieszenia czy zakazu wykonywania zawodu w Polsce.

W odróżnieniu od zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, które może być wystawione w innym języku, prawo wykonywania zawodu wydawane jest jedynie w języku polskim.

Oba wnioski dotyczą trochę innych kwestii. Jednak, żeby mieć pewność, że organ państwa przyjmującego nie będzie miał wątpliwości, co do statusu fizjoterapeuty, KIF rekomenduje rejestrację w Izbie, czyli złożenie wniosku o prawo wykonywania zawodu, a następnie wystąpienie o zaświadczenie o kwalifikacjach. Pierwsza procedura trwa 3 miesiące, druga 1 miesiąc.