13 marzec

Koronawirus – ważny komunikat dotyczący funkcjonowania we Francji

Szanowni Państwo,

w ostatnich tygodniach na całym świecie obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Do zakażenia koronawiruem może dojść poprzez kontakt z kropelkami wydzieliny z płuc chorego, które wnikają do organizmu przez nos, usta lub oczy. Poniżej przedstawiamy ważne informacje związane z codziennym funkcjonowaniem w aktualnej sytuacji.

Specjalne procedury bezpieczeństwa – Plan ORSAN

Ministerstwo Zdrowia we Francji już 10 stycznia przesłało do regionalnych agencji zdrowia instrukcje w sprawie postępowania z osobami zarażonymi oraz z podejrzeniem wystąpienia choroby. Dnia 14 stycznia poinformowane zostały szpitale, placówki medyczne oraz lekarze. Placówki wdrożyły zarządzone procedury bezpieczeństwa odnoszące się do pacjentów oraz personelu medycznego. Wprowadzono także test na obecność wirusa, którego wyniki otrzymuje się w ciągu kilku godzin.

W 2014 r., w ramach walki z epidemią grypy, został wprowadzony we Francji tzw. plan ORSAN. Istnieje pięć typów planu ORSAN: na wypadek katastrofy naturalnej, awarii jądrowej, zagrożenia biologicznego lub epidemiologicznego. Plan jest aktywowany gdy Służba Zdrowia, z różnych przyczyn, jest przeciążona i nie jest w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie. Pozwala to, m. in. na uwolnienie środków w regionalnych agencjach zdrowia, by móc właściwie przyjąć napływ chorych i zarażonych.

W ramach planu ORSAN placówki mogą wdrożyć tzw. „plan blanc” (biały plan). Obejmuje on zrównoważoną dystrybucję niezbędnych środków i mobilizację personelu medycznego, zajmującego się przeprowadzeniem pełnego wywiadu wśród potencjalnych chorych  oraz ich bliskich. Plan blanc zakłada także przyjmowanie – w tym przypadku – zarażonych i odpowiednie kierowanie ich do szpitali i ośrodków, zgodnie z powagą sytuacji, podtrzymując równocześnie ich  codzienne funkcjonowanie. Przewiduje też wzmożoną ochronę i komunikację z pacjentami i ich rodzinami.

Podejrzenie zarażenia

W razie podejrzenia koronawirusa, u siebie, lub u pacjenta, należy skontaktować się z infolinią SAMU Centre 15 lub bezpośrednio ze wskazanym lekarzem chorób zakaźnych. Zarówno fizjoterapeuci na etacie, jak i samozatrudnieni otrzymają rekompensatę za nieobecność w pracy spowodowaną kwarantanną lub zarażeniem Covid-2019. Rozporządzenie premiera, wydane 31 stycznia 2020r., regulujące sytuację fizjoterapeutów, będzie obowiązywało do 30 kwietnia br.

Noszenie masek ochronnych

By zapobiec brakom, maski należy nosić w przypadku podróży lub pobytu w strefie zagrożenia zarażeniem lub w przypadku kontaktu z taką osobą. Zajmując się pacjentem zarażonym Covid-2019, fizjoterapeuta powinien  zaopatrzyć się w odpowiednie środki ochrony, dostarczane przez Agence Régionale de Santé – regionalną agencję zdrowia. Zajmując się pacjentem objętym kwarantanną zarządzoną przez odpowiednie służby, nie wykazującym objawów zarażenia, pacjent powinien nosić maskę ochronną, a także udostępnić maskę ochronną fizjoterapeucie. W przypadku, gdy maska jest niedostępna, należy skontaktować się z ARS. Jeśli nie ma możliwości pozyskania maski i fizjoterapeuta uzna, że bez niej przeprowadzenie zabiegu jest zbyt ryzykowne, ma prawo odmówić jego wykonania.

Podróżowanie i przejścia graniczne

Na chwilę obecną przejścia graniczne normalnie funkcjonują, a prezydent Macron w swoim wystąpieniu 12 marca podkreślił, że nie przewiduje zamknięcia granic. W razie konieczności rozważana będzie kwarantanna mniejszych obszarów. W autobusach, pociągach i autokarach zarządzono codzienne dezynfekcje, a na lotniskach w całej Europie wprowadzono kontrolny pomiar temperatury. Podróżni, którzy wykazują objawy przeziębienia lub podwyższoną temperaturę kierowani są do odpowiednich punktów medycznych. Tam przeprowadza się wywiad epidemiologiczny i podejmowana jest decyzja czy skierować pacjenta do szpitala zakaźnego, czy też zastosować inne zalecenia.

Ponadto, na lotniskach francuskich pojawiły się broszury w trzech językach – francuskim, angielskim i chińskim – informujące podróżnych o zaleceniach ministra zdrowia, w przypadku powrotu ze stref zagrożenia zarażeniem. Od 25 stycznia wprowadzono specjalną procedurę przyjmowania przybyłych z Chin, Hong Kongu i Makao. Zajmują się tym osoby odpowiednio przeszkolone, w kontakcie z właściwymi służbami sanitarnymi. Strona rządowa (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ) oferuje codziennie aktualizowane informacje odnośnie liczby zakażeń oraz procedur bezpieczeństwa, a także odsyła do bardziej szczegółowych stron, informujących o sytuacji regionalnej.

W związku z podróżami do Francji zaleca się szczególne środki ostrożności. Należy pamiętać o stosowaniu kilku podstawowych zasad profilaktycznych mających wpływ na istotne ograniczenie ryzyka zarażenia:

 1. Zadbać o odpowiednią higienę rąk.

Wskazane jest częste mycie rąk wodą z mydłem lub, w przypadku braku dostępu do wody i mydła, dezynfekowanie ich przy użyciu płynów (żeli) antybakteryjnych na bazie alkoholu (min 60%).

 1. Zasłaniać nos i usta podczas kichania i kaszlu.

Podczas kichania należy zasłonić nos i usta chusteczką oraz zgiętym łokciem, po czym wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na śmieci i zdezynfekować ręce. Podobnie należy postępować w przypadku kaszlu.

 1. Zachować należytą odległość od osoby wykazującej objawy zakażenia

W przypadku przebywania w pobliżu osoby, która wykazuje objawy przeziębienia (kaszle, kicha, ma gorączkę) należy zachować 1-1,5 metr odległości.

 1. Unikać dotykania oczu, twarzy i ust.

W przypadku, w którym dłonie mogą być zanieczyszczone wirusem należy bezwzględnie pamiętać o niedotykaniu twarzy, aby zapobiec wniknięciu wirusa do wewnątrz organizmu.

W przypadku powrotu ze strefy zagrożenia zarażeniem

Przede wszystkim, należy uważnie obserwować stan zdrowia w okresie 14 dni od powrotu:

 • Mierzyć temperaturę ciała dwa razy dziennie.
 • Zwracać uwagę na infekcje dróg oddechowych (kaszel, trudności z oddychaniem).
 • Nosić maskę ochronną, kontaktując się z innymi.
 • Często i dokładnie myć ręce lub używać środka dezynfekującego na bazie alkoholu.
 • Unikać kontaktu z osobami szczególnie narażonymi  (kobiety ciężarne, przewlekle chorzy, osoby starsze).
 • Nie wychodzić bez wyraźnej potrzeby.
 • Nie narażać pacjentów na potencjalne zarażenie – przerwanie pracy w tym okresie.
 • Zgłosić sytuację bezpośredniemu przełożonemu, jeśli pracuje się na etacie.

W razie wystąpienia gorączki, kaszlu lub utrudnionego oddychania w ciągu 14 dni od powrotu, należy skontaktować się z SAMU Centre 15.

Należy też nosić maskę ochronną i powstrzymać od osobistego szukania porady u lekarza, bądź w szpitalu.

Francuska infolinia związana z koronawirusem

W przypadku pytań związanych z Covid-2019 (wyłączając zgłoszenie objawów lub podróży w strefy zagrożenia), można skontaktować się z infolinią pod numerem 0800 130 000.

Sytuacja jest przez nas na bieżąco monitorowana i o ewentualnych dodatkowych procedurach będziemy Państwa informować.