16 wrzesień

Konto bankowe we Francji, jak przejść przez procedurę otwarcia

Czy po wyjeździe do Francji trzeba otwierać konto w banku  francuskim? Na jakie konto wpływa wynagrodzenie fizjoterapeuty, polskie czy francuskie? Jak wygląda procedura otwarcia konta w banku i jakie dokumenty należy przygotować?

Jedną z najważniejszych formalności jakie należy załatwić po przyjeździe do Francji jest otwarcie konta w banku. To bardzo ważne, ponieważ to właśnie na to konto francuski pracodawca będzie przelewał wynagrodzenie fizjoterapeuty. Procedura jest nieco bardziej złożona niż w polskich bankach i wymaga przynajmniej dwóch wizyt w banku: pierwszej podczas której umawiany jest termin dłuższego spotkania i drugiej, w trakcie której dokonuje się czynności związanych z  otwarciem konta.

Praca dla fizjoterapeuty we Francji

Zgodnie z francuskim kodeksem finansowym (artykuł L 312-1) prawo do otwarcia konta w banku posiada każda osoba fizyczna będąca rezydentem lub przebywająca na terenie Francji, przedstawiająca dokument tożsamości ze zdjęciem i mogąca udokumentować swoje miejsce zamieszkania. Oznacza to, że fizjoterapeuta podejmujący pracą we Francji może otworzyć konto w dowolnym, wybranym przez siebie banku, który zobowiązany jest do zapewnienia mu podstawowych usług bankowych. Zgodnie z kodeksem finansowym podstawowymi usługami określa się:

  • otwarcie i prowadzenia konta oraz jego zamknięcie na życzenie klienta,
  • wydanie tzw. RIB czyli numeru konta bankowego na życzenie klienta,
  • wydawanie wyciągów bankowych raz w miesiącu, a także możliwość weryfikacji stanu konta na odległość,
  • potwierdzanie otrzymanych przelewów oraz czeków złożonych na konto,
  • możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych,
  • realizacja poleceń zapłaty i płatności międzybankowych,
  • wydanie karty płatniczej oraz maksymalnie dwóch w miesiącu czeków bankowych.

Podstawowe usługi bankowe nie uwzględniają natomiast możliwości posiadania debetu na koncie oraz wydawanie książeczki czekowej. Tego typu opcje trzeba indywidualnie uzgadniać z wybranym bankiem, który może wyrazić zgodę na świadczenie dodatkowych usług w ramach zawartej z klientem umowy. W chwili obecnej we Francji funkcjonują takie banki jak: BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Caisse d’Epargne, Grupa BPCE, czy też inne mniejsze banki, osoby zainteresowane otwarciem konta mają więc spory wybór.

Polscy fizjoterapeuci we Francji

Jakie dokumenty należy przygotować przed otwarciem konta i jakich czynności dokonuje przedstawiciel banku?

Pierwszym krokiem jest weryfikacja danych osobowych: imienia, nazwiska, narodowości oraz daty i miejsca urodzenia. W tym celu należy przedłożyć dowód tożsamości ze zdjęciem, a więc dowód osobisty lub paszport. Potrzebny będzie również dokument potwierdzający adres zamieszkania. Może to być zaświadczenie od pracodawcy organizującego zakwaterowanie lub poświadczenie od osoby prywatnej w przypadku wynajmu mieszkania poza placówką medyczną. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest umowa o pracę przygotowana przez francuskiego pracodawcę lub w przypadku osób otwierających konto po raz kolejny w innym mieście, zaświadczenie o dochodach (np. odcinek wypłaty).  Podczas umówionej wcześniej wizyty podpisywana jest umowa o usługach bankowych. Bank zobowiązany jest do poinformowania klienta o kosztach prowadzenia konta, a także o wzajemnych zobowiązaniach i prawach obu stron umowy. Tego typu informacje znajdują się w umowie podpisywanej z przedstawicielem banku. Na aktywację konta trzeba poczekać około tygodnia, chociaż najczęściej jest ono uruchamiane w przeciągu paru dni. W niektórych przypadkach do finalnej aktywacji konta potrzebna jest niewielka wpłata gotówki na konto (np. około 30€). Okres oczekiwania na kartę bankową lub książeczkę czekową jest natomiast nieco dłuższy i wynosi  od tygodnia do trzech tygodni w zależności od wybranego banku.

Zobacz nasze oferty pracy