2 marzec

IPF medical wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Miło nam poinformować, że od grudnia 2015 roku nasza firma – IPF medical, w związku z prowadzeniem kursów języka francuskiego dla fizjoterapeutów, została oficjalnie wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00371/2015.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych stanowi bazę danych o instytucjach szkoleniowych i ich ofercie kierowanej szczególnie do grupy osób poszukujących pracy. Ma na celu wspieranie rozwoju systemu edukacji pozaszkolnej dla potrzeb rynku pracy i gwarantowanie pełnego zasięgu informacyjnego na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w skali całego kraju.

Z praktycznego punktu widzenia istotne jest to, że osoby chcące wziąć udział odpłatnie w samym kursie językowym bez późniejszego zatrudnienia we Francji, mogą obecnie ubiegać się o dofinansowanie kursu z Urzędów Pracy.

Nasz wpis mogą Państwo zobaczyć po następującym adresem mailowym: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=42938