29 lipiec

Intensywny kurs języka francuskiego dla fizjoterapeutów

Jedna grupa fizjoterapeutów jest właśnie w trakcie kursu języka francuskiego w Poznaniu, ale planujemy już następny. Kolejny kurs zacznie się 11 stycznia i potrwa do 15 lutego 2016 roku.

GŁÓWNY PROWADZĄCY:

Maria Szozda – wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, lektor języka francuskiego z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu studentów kierunków medycznych, autor programów nauczania języka francuskiego, korektor merytoryczny i językowy wydawnictwa LektorKlett, wcześniej kierownik sekcji Francuskiej w Kolegium Języków Obcych UAM w Poznaniu, uczestnik i prelegent wielu konferencji poświęconych dydaktyce i nowym technologiom w nauce języka francuskiego, miedzy innymi w Louvain w Belgii; Rennes, Besançon i Grenoble we Francji. Wykładowca dwukrotnie uhonorowany nagrodą rektorską oraz European Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych w ramach projektu COFRAN. Nauczyciel odznaczony w 2004 roku tytułem Chevalier dans L’ordre des Palmes Académiques przyznawanym przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Republiki Francuskiej za promocję języka i kultury francuskiej.

MIEJSCE: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań

CZAS: 11.01.2016 – 15.02.2016 (5 tygodni), poniedziałek – piątek, po 5 godziny nauki dziennie, 9.00 – 15.00 (w trakcie przerwa lunchowa)

KOSZT: Dla uczestników, którzy zdecydują się później na zatrudnienie za pośrednictwem naszej firmy, kurs jest bezpłatny.

Jest możliwość skorzystania z kursu stacjonarnego w Poznaniu bez konieczności późniejszego zatrudnienia przez IPF medical. Wtedy koszt samego kursu wynosi 1700 zł.

KONTAKT: Magdalena Górska, tel. 61 222 37 28, kom. 506 704 985, e-mail: magdalena.gorska@ipf.jobs