31 październik

„Fizjoterapeuta pilnie poszukiwany”, problem we francuskich placówkach medycznych?

O popycie na fizjoterapeutów we Francji wspominaliśmy już nie jeden raz. Temat jest niezwykle istotny i często poruszany podczas spotkań branżowych.

Co jest przyczyną braków kadrowych na francuskim rynku usług medycznych i jak zapotrzebowanie na specjalistów tej dziedziny kształtuje się w chwili obecnej?

Zawód fizjoterapeuty to z pewnością profesja z ogromnym potencjałem na międzynarodowym rynku pracy. Specjaliści tej dziedziny doceniani są nie tylko przez zespół medyczny, w którym funkcjonują, ale także przez samych pacjentów. Pisaliśmy już wcześniej o tym, że fizjoterapeuci we Francji pracują w ramach zespołów interdyscyplinarnych, korzystając ze sposobności ścisłej współpracy z lekarzami  oraz specjalistami innych dziedzin medycznych. Daje im to możliwość przekazywania swojej opinii na temat pacjentów z którymi pracują, podczas zebrań lub narad całego zespołu. Aktywnie więc uczestniczą w planowaniu terapii, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami czy też zalecaniami odnośnie dalszego toku postępowania względem rehabilitowanych. Taka współpraca buduje bardzo pozytywny odbiór społeczny  zawodu fizjoterapeuty, co przekłada się na prestiż i odpowiednie zarobki.

Praca dla fizjoterapeuty we Francji

W październiku bieżącego roku odbyła się w Paryżu konferencja omawiająca między innymi zagadnienie niedoboru pracowników na medycznym rynku pracy we Francji. Poruszony został temat ogromnej luki kadrowej w zawodzie fizjoterapeuty, z którą borykają się w tej chwili francuskie placówki medyczne. Problem dotyczy zarówno ośrodków publicznych jak i prywatnych. Fizjoterapeutów jest po prostu we Francji za mało, a ci którzy są wolą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Ponad 85% fizjoterapeutów to osoby samozatrudniające się, a tylko niecałe 15% to specjaliści zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Dysproporcja jest więc ogromna i brak kompleksowych działań zaradczych grozi bardzo poważnym utrudnieniem w funkcjonowaniu ośrodków medycznych w tym kraju. Według danych zaprezentowanych podczas konferencji przez jedną z prelegentek, na dzień dzisiejszy brakuje we Francji około 3 tysięcy fizjoterapeutów. Aktualnie rozważane są różne działania, które miałyby ułatwić specjalistom z zagranicy dostęp do medycznego rynku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą pracy dla fizjoterapeutów.

Polscy fizjoterapeuci we Francji

Francuskie szpitale, kliniki, centra rehabilitacyjne, czy też termy bardzo często zatrudniają fizjoterapeutów z innych krajów Unii Europejskiej, np. z Belgii, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii czy też Węgier. Polacy stanowią już sporą część tej grupy zawodowej funkcjonującej we Francji. Dosyć często można znaleźć placówki medyczne, które zatrudniają nie jednego, ale kilku polskich fizjoterapeutów. Warto przy tym wspomnieć, iż kompetencje naszych rodaków zostały we Francji dostrzeżone i bardzo wysoko ocenione. Na wspomnianej wyżej konferencji to właśnie umiejętności polskich (obok belgijskich) fizjoterapeutów zostały mocno wyróżnione.