27 wrzesień

Fizjoterapeuci we Francji w 2017 r. – Raport Krajowej Izby Fizjoterapeutów we Francji

Pod koniec 2017 roku ukazał się raport Krajowej Izby Fizjoterapeutów we Francji, podsumowujący dane demograficzne związane z zawodem fizjoterapeuty.

Aktualnie podział ze względu na płeć wśród fizjoterapeutów we Francji jest niemalże równy 50,3 % stanowią mężczyźni a 49,8% kobiety. Niemniej liczba kobiet w tym zawodzie cały czas wzrasta. Od 2013 roku wzrost liczby kobiet zapisanych we francuskiej Krajowej Izbie Fizjoterapeutów jest 1,6 razy szybszy niż mężczyzn. Tendencja ta jest jeszcze bardziej widoczna wśród osób zatrudnionych na umowę o pracę, tak zwanych „salaries” , gdzie odsetek kobiet fizjoterapeutów sięga nawet 68,8%.

Zatrudnienie fizjoterapeutów we Francji

Ogromną dysproporcję można zauważyć w formie zatrudnienia fizjoterapeutów. Stosunek fizjoterapeutów o statusie tak zwanego „liberal”, czyli prowadzących własną działalność gospodarczą, do tych zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 80% do 20% i może się różnić w zależności od regionu. Najwyższy wskaźnik fizjoterapeutów na etacie dotyczy dwóch regionów: Dolnej Normandii i Limousin gdzie osiąga 25%, a najniższy (12%) odnotowuje się na Antylach. Tak ogromna dysproporcja napędza popyt na fizjoterapeutów przyjeżdżających do Francji z innych krajów Europy.

W 2016 roku zarejestrowano 4784 absolwentów z dyplomem fizjoterapeuty, z czego blisko 40% z nich posiada dyplom wydany w innym państwie (na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego): Belgia – 618, Hiszpania- 523, Niemcy – 181, Polska – 130, Rumunia – 127, Portugalia – 68, Włochy – 31, Węgry – 15, Holandia – 12, Czechy– 9, Grecja – 4, Wielka Brytania – 4, Dania – 3, Szwajcaria – 2, Bułgaria – 1, Finlandia – 1, Litwa – 1, Irlandia – 1.

Wiek fizjoterapeutów – Francja

Najliczniejszą grupę fizjoterapeutów stanowią osoby w wieku między 30 a 45 lat. Francja obecnie cieszy się czwartą co do wielkości, największą liczbą fizjoterapeutów na świecie, zaraz za Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Niemcami. Fizjoterapeuci przyjmują 1,8 milionów pacjentów dziennie, z czego 50% to pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe lub choroby wymagające długotrwałego leczenia. Średnio 10 milionów Francuzów cierpi na choroby przewlekłe, a 10% z nich codziennie korzysta z usług fizjoterapeuty. We Francji odnotowuje się 6000 zwichnięć lub skręceń dziennie, a od 7 do 10% przypadków wymaga pilnego leczenia szpitalnego. 450 000 dzieci poniżej drugiego roku życia chorujących na ostre zapalenie oskrzelików jest pod opieką fizjoterapeutów.

Fizjoterapia we Francji – rodzaj zatrudnienia

Ale to co przykuwa uwagę najbardziej to tempo wzrostu liczby fizjoterapeutów we Francji: zaczynając od 44.000 w 1990 roku, liczba fizjoterapeutów na dzień 31 sierpnia 2017 osiągnęła poziom 91.501, co jest równoznaczne ze średnim rocznym wzrostem 1750 osób na rok.

O ile w krajach europejskich większość fizjoterapeutów zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, a przyjęcie do pracy nowych absolwentów zależy od ilości wolnych wakatów, we Francji sytuacja jest odwrotna. Aż 80% specjalistów prowadzi własną działalność gospodarczą, określaną mianem „liberal”.

Widoczny obecnie wyraźny wzrost liczby fizjoterapeutów nie rozwiązuje problemu dużego braku personelu w placówkach państwowych, ponieważ dodatkowi specjaliści z Unii Europejskiej przyjeżdżający każdego roku do Francji, po krótkim okresie pracy na etat, również decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Taka sytuacja oznacza, iż zapotrzebowanie na fizjoterapeutów nadal będzie utrzymywało się na równie wysokim poziomie.