30 marzec

Elektroniczna dokumentacja medyczna we Francji, czyli program informatyczny dla fizjoterapeuty

Czy fizjoterapeuci we Francji przetwarzają dane w elektronicznym systemie medycznym? Jak wygląda przykładowy program, z którym spotykają się fizjoterapeuci po wyjeździe? Dlaczego można go szybko przyswoić?

Fizjoterapeuci pracujący w placówkach medycznych we Francji, podobnie jak w Polsce, biorą udział w prowadzeniu komputerowej dokumentacji medycznej. W osobnym artykule wspominaliśmy o holistycznym podejściu do pacjenta, które zakłada pracę w zespołach interdyscyplinarnych. Głównym założeniem tego typu koncepcji jest możliwość wspólnego omawiania przypadku danego pacjenta i dobrania najbardziej adekwatnego postępowania w danym przypadku. Specjaliści wchodzący w skład takiego zespołu korzystają z medycznych programów komputerowych, zapewniających sprawny przepływ informacji. Jest on potrzebny do usprawniania pracy zespołów, a także do kontaktów z pacjentem lub jego rodziną, która w razie potrzeby jest informowana o stanie zdrowia chorego.

Praca dla fizjoterapeutów, we Francji

Medyczne programy komputerowe pozwalają w prosty sposób planować i organizować codzienną pracę fizjoterapeutów, zapewniając uporządkowanie i transparentność informacji potrzebnych do wykonywania okresowych bilansów chorego. Bardziej lub mniej zaawansowany program gromadzi i odpowiednio przetwarza dane dotyczące kondycji pacjentów i dalszych zaleceń fizjoterapeuty. Daje również możliwość analizy danych statystycznych i formułowania określonych raportów okresowych.

Specjalistyczne kursy języka francuskiego, dla fizjoterapeutów

Fizjoterapeuta Bartek Okoń, który wyjechał z nami do Francji parę miesięcy temu, w korespondencji do nas przedstawia jeden z programów medycznych wykorzystywanych we Francji, w codziennej pracy fizjoterapeutów. Oczywiście, aby go obsługiwać trzeba w odpowiednim zakresie znać język francuski, natomiast program jest prosty w obsłudze, niezwykle intuicyjny i w zasadzie nie sprawia żadnych problemów. Słownictwo medyczne jest z kolei przyswajane na specjalistycznych kursach językowych, które fizjoterapeuci odbywają przed wyjazdem. Po opanowaniu terminologii nawiązującej w języku francuskim  do łacińskiego, fizjoterapeuci sprawnie poruszają się w programie, generując bilanse, raporty i inne, potrzebne w codziennej pracy, dokumenty medyczne. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia poglądowe przesłane przez Bartka, któremu bardzo dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów we Francji! ?