30 listopad

„Chcę wyjechać do Francji, ale nie znam języka francuskiego”, czyli dylemat decydenta

„Czy jestem w stanie nauczyć się języka francuskiego w parę miesięcy? Nie mam zdolności językowych, czy poradzę sobie na kursie? Nigdy wcześniej nie miałem styczności z tym językiem, czy zdołam go przyswoić?”

To pytania, które często zadajecie nam podczas dłuższego spotkania, w czasie którego rozmawiamy na temat pracy we Francji. Wiemy, że Wasze największe obawy budzi nauka języka francuskiego, z którym większość Was nigdy wcześniej nie miała styczności. Organizując kursy i przygotowując materiały językowe spoglądamy na proces nauki języka z „drugiej strony”, mając świadomość Waszej niepewności, ale także zdając sobie sprawę z czego ona tak naprawdę wynika.

Kurs języka francuskiego dla fizjoterapeutów

Konieczność opanowania języka francuskiego, jako jeden z wymogów podjęcia pracy we Francji, budzi sporo emocji zainteresowanych, którzy chcieliby wyjechać ale, jak sami to określają, „boją się języka”. Proces decyzyjny wiąże się w tym wypadku z poczuciem niepewności co do osiągnięcia wyznaczonego celu. Zgodnie z teorią decyzji, w sytuacji niepewności człowiek kieruje się subiektywnie szacowanym prawdopodobieństwem uzyskania określonego rezultatu. Innymi słowy, niepewność jest brakiem pewności wystąpienia oczekiwanych następstw podjętej decyzji, wywołanych niedoborem informacji dotyczących określonego otoczenia, oraz subiektywnym postrzeganiem swoich możliwości poznawczych, umiejętności i doświadczenia w danym obszarze decyzyjnym. Jakkolwiek jesteśmy w stanie ocenić nasze możliwości sprawcze, to oszacowanie zmiennego i słabo znanego nam obszaru często przerasta nasze możliwości i napawa nas lękiem. Im mniej znany i przewidywalny jest obszar, odnośnie którego mamy podjąć decyzję, tym większą niepewność odczuwamy.

Praca dla fizjoterapeutów we Francji

Dzięki wiedzy zgromadzonej na podstawie badań psychologów i kognitywistów wiemy również, że nasze emocje mają bardzo duży wpływ na postrzeganie rzeczywistości, a co się z tym wiąże na prognozę dotyczącą powodzenia podejmowanego przez nas przedsięwzięcia. Osoby, które odczuwają bardziej pozytywne emocje zdecydowanie przychylniej oceniają rzeczywistość i szanse na realizację wyznaczonych celów. Z kolei osoby odwołujące się pamięcią do wcześniejszych niepowodzeń oszacowują otoczenie i jego potencjał według nieco innych „filtrów” informacji, często dokonując bardzo surowej i krytycznej oceny swoich możliwości.

Jak zatem pokonać strach przed niepowodzeniem? Jak pracować z materiałami językowymi w taki sposób, aby nauka była efektywna?

Najważniejszą kwestią jest zdać sobie sprawę, iż obszar przerabianego materiału językowego jest ściśle określony. Główny cel, jakim jest opanowanie języka w założonym zakresie, dzielimy na mniejsze zadania łączące się z realizacją konkretnych zagadnień językowych. Ich sukcesywna realizacja, krok po kroku pozwala nam zbliżyć się do celu głównego. Oczywiście sama świadomość procesu składającego się z połączonych i współgrających ze sobą mniejszych obszarów językowych nie wystarczy, aby nauczyć się języka obcego. Drugim koniecznym warunkiem jest regularna praca z różnego rodzaju materiałami językowymi, decydująca o tym czy uda nam się opanować język w wymaganym zakresie. Bardzo ważnym elementem procesu nauki jest również komunikacja z lektorem, którego zadaniem jest wychwycenie wszelkich trudności kursanta oraz udzielenie mu fachowej pomocy i  wskazówek dotyczących poruszania się w problematycznych obszarach językowych. Takie zabiegi zwiększają efektywność nauki.  Integracja powyższych czynników, połączona z wizją realizacji celu jakim jest praca we Francji, jak najbardziej umożliwia przyswojenie języka w zakresie umożliwiającym podjęcie pracy we francuskich placówkach medycznych. Podsumowując, zakres materiału językowego do opanowania mieści się w ramach podzielonych na kolejne etapy, czyli konkretne bloki tematyczne. Część jednego z nich przykładowo zamieszczamy poniżej. Zachęcamy do lektury i ćwiczeń językowych!