1 czerwiec

3 przyczyny braku fizjoterapeutów we Francji

Być może zastanawiasz się dlaczego Francja tak bardzo potrzebuje fizjoterapeutów i intryguje cię skąd zapotrzebowanie akurat w tym kraju. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu opowiemy ci jakie powody decydują o tym, że fizjoterapeuci z Polski, a także z Hiszpanii czy Portugalii mogą łatwo znaleźć zatrudnienie we Francji.

1. Stosunkowo niewielka liczba uczelni kształcących fizjoterapeutów

Po pierwsze dużo mniej uczelni wyższych we Francji prowadzi kierunek fizjoterapii. Dla porównania: w Polsce jest ich obecnie około 90, we Francji państwowych i prywatnych Institut de formation, bo tak nazywane są te uczelnie, jest tylko 45.

2. Określona odgórnie liczba absolwentów kierunku fizjoterapii

Dużo mniej absolwentów we Francji każdego roku kończy studia z zakresu fizjoterapii. Warto zaznaczyć, że studia we Francji są płatne, poprzedzone egzaminem i nie należą do najłatwiejszych. Poza tym, liczba absolwentów regulowana jest przez Ministra Zdrowia na dany rok. W 2017 roku wynosiła ona zaledwie 2700 osób co w porównaniu z polskimi realiami odpowiada mniej więcej dwóm województwo.

3. Ponad ¾ francuskich fizjoterapeutów prowadzi swoją działalność

Jest jeszcze jeden powód dla którego francuscy pracodawcy chętnie Zatrudniają specjalistów z zagranicy Jak wynika z raportu francuskiej izby fizjoterapeutów opublikowanego we wrześniu 2017 roku jedynie 20% francuskich fizjoterapeutów pracuje na etacie a 80% z nich prowadzi własną działalność w ramach prowadzenia lub współprowadzenie gabinetu. Jak nietrudno się domyślić, deficyt fizjoterapeutów w państwowych i prywatnych placówkach otwiera drzwi dla naszych rodaków.